Eksperthinnangud küttesüsteemidele

Mida me pakume

Eksperthinnangud küttesüsteemidele (vahel nimetatakse ka küttesüsteemi auditiks) on tavaliselt vajalikud kahel põhjusel. Kõige olulisem on teave hoone omanikule – kas küttekollete kasutamine on ohutu või tuleb ette võtta küttesüsteemi ümberehitamine ja/või remont. Samuti on küttesüsteemi eksperthinnang üks paljudest dokumentidest, mida läheb vaja kasutusloa taotlemise protsessis.

Kui kasutuslubadest ja nende taotlemisest saate täpsemalt lugeda meie kodulehelt, siis siinkohal räägime täpsemalt just küttesüsteemi ekspertiisist. 

Pottsepatööd

Küttesüsteemide ekspertiis

Küttesüsteemide ja küttekollete ekspertiis sisaldab endas tavaliselt ennekõike kütteseadme eksperthinnangut ehk kütteseadme kontrolli ja selle puhastatavust. Vähemtähtsad ei ole ka:

Lõplikus eksperthinnangus on esitatud järgmised punktid:

Küttesüsteemi ekspertiisi negatiivne otsus

Ekspertiisi tulemus võib olla negatiivne, kui ilmnenud on mõni viga või probleem. Näiteks võib küttesüsteemi rõhk olla liiga suur. Probleemide ilmnemisel on vajalik kas küttesüsteemi ümberehitus, küttesüsteemi läbipesu või küttesüsteemi renoveerimine, sest positiivse eksperthinnangu saamiseks tuleb kõik normide või seadustega vastuolus olev ümber teha. 

Tihti on vajalikud vaid väikesed muutused nagu näiteks kaitseekraani või puhastusluukide paigaldamine. Võib aga juhtuda, et probleem on sügavam ning vajalik on kogu küttesüsteemi ümbertegemine. Sel juhul võib olla viga tehtud juba küttesüsteemide projekteerimisel. Näiteks ei tohi kaks küttekeha, mille väljuvate suitsugaaside temperatuurid ületavad lubatud piirväärtused, olla samas lõõris. See tähendab, et ümber tuleb teha terve küttesüsteemi suitsulõõride lahendus. 

Pottsepatööd
Pottsepatööd

Kui küttesüsteem tuleb ümber teha

Kui küttesüsteem tuleb ümber teha või välja vahetada, võib see olla väga kulukas ettevõtmine nii rahaliselt kui ka ajaliselt. Selleks on mitmed küttesüsteemi toetused. 

Näiteks väikeelamute rekonstrueerimistoetus, mille üheks eesmärgiks on väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine. Seega on üheks toetatavaks tegevuseks küttesüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd. 

Teine toetus on väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus, on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad asendada vedelkütust kasutavad katelseadmed taastuvenergiaallikaid kasutavate kütteseadmetega.

Kes võib eksperthinnangut koostada?

Eksperthinnangut saab teha isik, kellel on vastavad vajalikud kutsekvalifikatsioonid. Kompetents on isikutel, kellel on:

Kutsetunnistuste olemasolu on võimalik kontrollida SA Kutsekoda kodulehelt

Vajalikke kutsekoolitusi korraldab näiteks MTÜ Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide teabekeskus, kellel on koostöö MTÜ Eesti Pottsepad. 

Pottsepatööd
Pottsepatööd

Muud põhjused küttesüsteemi eksperthinnanguks

Valdavalt on küttesüsteemide eksperthinnangut vaja Päästeameti nõudmisel just kasutusloa taotlemisel. Harvad pole aga juhused, kui eksperthinnangut küsitakse peale kinnisvara ostu ning seda varjatud puuduste tuvastamiseks. 

Selle tõttu oleme soovitanud eksperthinnang tellida enne kinnisvara ostu, et saada ülevaade, mis seisukorras küttesüsteem ja küttekolded on. 

Nii saab vältida ebameeldivusi, mis võivad ilmneda mitu kuud peale ostu-müügi lepingu sõlmimist. Kõige raskemad on olukorrad, kus elamu on ostetud kevadel ning vead küttesüsteemis ilmnevad alles poole aasta pärast kütteperioodi alguses. 

Kui kaua valmib ekspertiis?

Küttesüsteemide eksperthinnangu koostamiseks teostatakse kodukülastusel ülevaatus ja selle käigus esmane konsultatsioon. Ülevaatus võtab tavaliselt aega 2-4 tundi olenevalt küttekehade ja korstnate arvust. Eksperdile tuleb tagada ligipääs kõikidele küttekolletele ja katusel asuvatele korstnatele. 

Üldiselt valmib ekspertiisi tulemus dokumendina 15-30 tööpäeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti. 

Võta meiega ühendust kodulehe kaudu ning leiame sulle aja, mil saame veenduda Sinu küttesüsteemi ohutuses!Pottsepatööd

Hea korstnapühkja on sinu abiline, kes aitab kaitsta pere ja kodu ning säästa küttekuludelt. 

Kvalifitseeritud pottsepatööd. Ahjude, kaminate ja pliitide ehitamine. 

Meie poolt pakutavate teenuste valik on väga lai ning hõlmab kõike, mis on seotud ehituse, remindi ja hooldusega.

Aitame kasutusloa taotlusega. Meie juurest saab kõik ühest kohast, ilma et peaksite kaasama spetsialiste mujalt. 

Küttesüsteemi eksperthinnang üks paljudest dokumentidest, mida läheb vaja kasutusloa taotlemise protsessis.

Aitame muuta sinu kodu soojaks ja hubaseks pakkudes kvaliteetsed puistevilla paigaldust.