Eramute kasutusload

Kasutusloa taotlemine

Oma kodu ostmine või ehitamine on iga inimese elus tõenäoliselt üks olulisemaid ning ka kallimaid ettevõtmisi. Sellega kaasneb aspekt, mis enamikele on alguses keeruline ja mõistetamatu – palju on nn paberimajandust ning seda just oma maja ehitamisel. Dokument, mida kindlasti tähelepanuta ei tohi jätta, on eramu kasutusluba. 

Esmapilgul võib tunduda kasutusluba ebavajaliku formaalsusena. Kuid kas see on nii?

Vaatame lähemalt, mis on kasutusluba, kuidas käib elamu kasutusloa taotlemine, mida toob endaga kaasa kasutusloata hoone kasutamine, mis on kasutusloa hind ning millistele ehitistele on kasutusluba vajalik. Vastame enamlevinud küsimustele kasutuslubade kohta

Pottsepatööd

Mis on kasutusluba?

Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada kavandatud otstarbeks. 

Lihtsamalt öeldes on see tõend, mis kinnitab, et ehitis on kasutamiseks ohutu, andes seeläbi meelerahu elamu kasutajale. Kasutusluba näitab, et maja, kus elatakse või elama asutakse on tehniliselt korras ning vastab nii ehitusloal olevale projektile kui ka ohutusnõuetele. 

Kasutusluba väljastatakse ehitisele, mille ehitisealune pind on suurem kui 60m2 või kõrgus on suurem kui 5m.

Kuna uude majja kolimine tahetakse tavaliselt ette võtta võimalikult kiiresti, on enne maja täielikku valmimist võimalik taotleda nn osaline kasutusluba. Kui tavaliselt väljastatakse kasutusluba valminud ehitisele kui tervikule, siis võib ehitise püstitamisel väljastada kasutusluba ka ehitise osale, kui seda on võimalik funktsionaalselt ja ohutult kasutada. 

Ehitise osale väljastatud kasutusluba kehtib vaid kuni ehitisele kui tervikule väljastatud kasutusloa väljastamiseni.

Siinkohal tuleb mainida, et kasutusluba ja ehitusluba on kaks täiesti erinevat dokumenti, aga omavahel siiski seotud.

Ehitusluba on vajalik enne ehitama hakkamist, kasutusluba saab taotleda maja valmimisel. Ehitusseaduse järgi ei saa aga kasutusluba anda juhul, kui hoone on ehitatud valmis ilma ehitusloata.

Kasutusloa seaduslik alus

Ehitise kasutusluba on defineeritud Ehitusseaduse läbi. Ehitusseadus määrab kasutusloa ja selle taotlemise üldnõuded. Kuna kasutuslubasid väljastab aga kohalik omavalitsus, on igal kohalikul omavalitsusel määrus, millega on paika pandud kasutuslubade väljastamise tingimused. 

Rajatise kasutusluba on seaduse poolt kohustuslik alates 1995.aastast. Kasutuslubasid enne 1995.aastat ei väljastatud. Kas ehitist, mis on enne seda kasutusele võetud, tuleb hakata seadustama, peab uurima iga ehitise kohta eraldi. Juhendeid, kuidas seda täpsemalt teha, leiab internetist

Pottsepatööd
Pottsepatööd

Kas kasutusluba on vaja ka abihoonele, aiamajale ja saunale või korterile?

Kasutusluba ei pea olema kõigil hoonetel. Kui tavaline on, et kasutusluba on vaja nii uuele ja vanale majale kui ka suvilale, siis üldjuhul ei ole kasutusluba vajalik ei abihoonele, aiamajale ega saunale, mis on väiksemad kui 60m2.

Küll tuleb aga kõik üle 20m² ehitusaluse pinnaga hooned kanda ehitisregistrisse.

Lisaks eluruumidele kuuluvad nende hulka ka suuremad kuurid, saunad ja garaažid. 

Kasutusluba korterile eraldi ei väljastata. Kasutusluba väljastatakse tervele korterelamule koos. 

Kasutusluba vs kasutusteatis

Kasutusluba ja kasutusteatis on kaks erinevat dokumenti. Kasutusteatis väljastatakse väikeehitisele, mille ehitusalune pind on kuni 20-60m2 ja kõrgus kuni 5m.

Tänu kasutusteatisele ei ole kasutusloa olemasolu alati vajalik – näiteks kasutusloa taotlemine ei ole vajalik vanale majale selle renoveerimisel või ka uuele majale juurdeehitusel.

Sel juhul saabki teha vaid kasutusteatise. Kasutusteatis tuleb taotleda, kui hoonele on tehtud väiksem laiendus (kuni 33% esialgsest kubatuurist) või kui hoonet on renoveeritud (näiteks fasaadi muudetud). Suuremate laienduste puhul tuleb taotleda siiski uus kasutusluba. 

Pottsepatööd
Pottsepatööd

Kasutusluba puudub - kas hoonet tohib kasutada või osta?

Kasutusloata maja ostmine ja selles elamine ei ole mitte ainult turvalisuse küsimus, vaid sellega kaasneb ka rahaline pool.

Kohalikud omavalitsused on võtnud kasutuslubade puudumise suhtes range hoiaku. 

See tähendab, et kasutusloa puudumine võib kaasa tuua rahalise trahvi. Kohalikul omavalitsusel on õigus kasutusloata hoone omanikku trahvida füüsilise isiku puhul kuni 1200 eurot ja juriidilise isiku puhul kuni 32 000 eurot. 

Kas kasutusluba on pangalaenu või kindlustuse jaoks kohustuslik?

Kinnisvaraportaalides ei ole harvad kuulutused, kus antakse võimaluseks kasutusloata korteri ostmine. Tavaliselt on seal juures märge, et laenuga ostmiseks see ei sobi. 

Ehkki on levinud teadmine, et kasutusluba on kodulaenu saamise üheks eelduseks, siis igal juhul see ei kehti. 

Üldjuhul tõesti ei anna pank laenu, kui korteril puudub kasutusluba, aga see ei kehti uute kortermajade puhul. Tihti jõuavad uued objektid müügile enne, kui kasutusluba on väljastatud. Nii ei pruugi korteril uusarenduses olla veel kasutusluba, aga pangalaenu saamist see ei takista. 

Uusi objekte müüakse ja finantseeritakse panga poolt soetamist juba varajastes ehitusetappides ehk juba siis, kui kasutusluba isegi ei taotleta veel. Sellisel juhul on panga jaoks olulised projektidokumentatsioon ja muud ehitise hetkeseisu kirjeldavad ametlikud dokumendid.

Küll käivad koos aga kindlustus ja kasutusluba. Kasutusluba on kindlasti vajalik kindlustuse sõlmimisel. 

Pottsepatööd
Pottsepatööd

Kasutusloa taotlemine

Nagu eelpool mainitud, käib maja kasutusloa taotlemine kohaliku omavalitsuse kaudu. Kohalik omavalitsus alustab menetlust ja määrab komisjoni koosseisu hoone ülevaatuseks. Koosseisu kuulub muuhulgas ka päästeameti esindaja. See tähendab, et kasutusloa saamiseks külastab teie kodu ka päästeameti töötaja. 

Kasutuslubade taotlemine on paika pandud samm-sammult. Kasutusloa saamiseks tuleb:

Kasutusloa jaoks vajalikud dokumendid

Kasutusloa jaoks vajalikud dokumendid tuleks kokku koguda ja üle vaadata juba enne taotluse esitamist. Üksikelamu puhul on vajalikud:

Pottsepatööd

Kasutusloa väljastamine ja menetlemise aeg

Kasutusloa saamine võib võtta aega 2-6 kuud.

Korstnapühkimine

Hea korstnapühkja on sinu abiline, kes aitab kaitsta pere ja kodu ning säästa küttekuludelt. 

Pottsepatööd

Kvalifitseeritud pottsepatööd. Ahjude, kaminate ja pliitide ehitamine. 

Üldehitus- ja remonditööd

Meie poolt pakutavate teenuste valik on väga lai ning hõlmab kõike, mis on seotud ehituse, remindi ja hooldusega.

Eramute kasutusload

Aitame kasutusloa taotlusega. Meie juurest saab kõik ühest kohast, ilma et peaksite kaasama spetsialiste mujalt. 

Veoteenus multilift autoga

Meie juhid on läbinud kõik vajalikud koolitused ning omavad pikaajalist kogemust tõste- ja veoteenuse osutamisel. Kõik tööd saavad tehtud turvaliselt ja ohutuseeskirjasid järgides.

Puistevilla paigaldus

Aitame muuta sinu kodu soojaks ja hubaseks pakkudes kvaliteetsed puistevilla paigaldust.